Privacy Protocol

Donateurs / deelnemers
De Stichting Reddingshonden Werkgroep Overijssel legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het donateurschap.
Bewaard worden alleen die gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn.
Alle aan onze Stichting toevertrouwde informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
U kunt zich te allen tijde afmelden als donateur. Dit kan zoals in het Huishoudelijk Reglement is opgenomen schriftelijk via het secretariaat.
Stuur hiervoor een mail aan bestuur@reddingshonden-overijssel.nl
Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan ons secretariaat.

Vrienden / begunstigers
De Stichting Reddingshonden Werkgroep Overijssel legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de verwerking van uw gift.
Bewaard worden alleen die gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn.
Alle aan onze Stichting toevertrouwde informatie wordt vertrouwelijk behandeld.
De Stichting vermeld of bedankt u voor uw gift slechts met naam na vragen om toestemming.

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen, zoals het versturen van de jaarlijkse Nieuwsbrief.
U kunt zich te allen tijde afmelden als vriend / begunstiger. Dit kan zoals vermeld in de Nieuwsbrief door het sturen van een mail naar pr@reddingshonden-overijssel.nl of via het secretariaat. Stuur hiervoor een mail aan bestuur@reddingshonden-overijssel.nl
Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan ons secretariaat.

Locatiebeheer
De Stichting Reddingshonden Werkgroep Overijssel legt slechts voor het vastleggen van vergunningen naam van de organisatie, contactpersoon en telefoonnummer vast.
De bewaartermijn van deze informatie is slechts de geldigheid van de verleende vergunning.

Mailberichten
De functionarissen die namens de Stichting mailadressen beheren dragen zorg voor slechts het bewaren van actuele berichten. Niet meer relevante berichten zullen regelmatig uit de mailboxen worden verwijderd. Eventuele nog relevante bijlagen worden bewaard op beveiligde database, zoals USB of SSD middels encryptiesoftware.

Website
Met de leverancier van de webhost zijn afspraken gemaakt volgens de geldende algemene voorwaarden.


Beheer Database

De Stichting Reddingshonden Werkgroep Overijssel zorgt voor een goede en passende beveiliging, zowel technisch als fysiek, van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.
Slechts actuele persoonsbestanden worden bewaard op beveiligde database en zijn slechts beschikbaar voor diegenen die vanuit de Stichting hiertoe toestemming hebben.

Laatst bijgewerkt op 10 juni 2019