2011

 

Diepenheim

30 oktober 2011

Op verzoek van de KLPD en regiopolitie Hof van Twente is op zondag 30 oktober 2011 in samenwerking met de RWO, een zoekactie georganiseerd in Diepenheim.
Het betrof een sinds 20 oktober 2011 vermiste man van 72 jaar, welke in verwarde toestand zijn woning verliet.
Eerder al had de politie een helikopter, speurhonden en dregteam met sonar en duikers ingezet, echter zonder resultaat.
Terwijl wij nog aan het zoeken waren, kregen wij de melding dat de overleden man was aangetroffen door wandelaars die naar hem op zoek waren.
Namens de RWO en alle betrokken vrijwilligers wensen wij, de familie, vrienden en bekenden sterkte toe met de verwerking van dit verlies.

 

Amstelveen, deel 2

4 september 2011

In navolging van de eerdere zoekacties naar de vermiste vrouw op 17 en 21 augustus met reddingshonden is er op 4 september een zoekactie geweest om het totaal te doorzoeken gebied af te maken. Ondanks de grote inzet van 21 augustus kon toen nog niet alles afgemaakt worden aangezien het een uitgestrekt gebied was en welke veel tijd vergde.
Met 16 reddingshonden en 21 vrijwilligers heeft de RHWW op 4 september die delen verder doorzocht. Er werd met meerdere teams gewerkt op het water en op de vlakte. Ook nu was de boswachterij weer aanwezig.
Rond 14:30 uur kwam het bericht dat een team het lichaam van de vermiste vrouw had aangetroffen.
Alle reddingshondenteams die gedurende deze drie inzetten hebben deelgenomen aan de zoekactie naar de vermiste mevrouw werden bedankt.
Ook ging de dank uit naar de politie, KLPD (lbvp), Boswachterij en St. Brentano  voor hun medewerking en verzorging. 
Er is nu een eind gekomen aan grote onzekerheid, verwerking van het verlies kan nu gaan plaatsvinden.

 

Amstelveen

22 augustus 2011

Grootschalige vervolginzet in Amstelveen levert ook nu geen resultaat op.
Ondanks de inzet van 7 samenwerkende reddingshonden organisaties (RHWW, RHH, VRT, RWO, RHGD, RHWZ, RHGG) uit het hele land, heeft men de vermiste bejaarde vrouw (89) uit Amstelveen niet kunnen vinden.
In totaal werden 39 reddingshonden en 54 vrijwilligers bij deze inzet betrokken. Er is een zeer groot oppervlak afgezocht, zowel op het land als op het water. Van de St. Brentano – Amstelveen werd de nodige gastvrijheid ontvangen, ook werd van daar uit met het commandovoertuig de inzet gecoördineerd. De inzet was een vervolg op de inzet van 17-08-11 en ook werd deze inzet in samenwerking met de Regiopolitie Amsterdam-Amstelland en het KLPD (lbvp) uitgevoerd. Deze inzet werd door de vrijwilligers zelfstandig en in goede samenwerking met elkaar uitgevoerd.
De RWO heeft deelgenomen met 2 reddingshonden en 4 vrijwilligers.

 

IJmuiden

3 juli 2011

Op verzoek van de politie Kennemerland heeft de RHWW een grootschalige zoekactie georganiseerd. Het betrof een vermissing van een man (48) uit IJmuiden die op 22 juni vanaf een nabijgelegen camping was verdwenen. Aangezien het om een zeer uitgestrekt duingebied ging werden direct de samenwerkende reddingshonden organisaties gevraagd aan deze zoekactie deel te nemen. Het resultaat was dat alle 8 aangesloten groepen deelnamen waardoor 44 reddingshonden en 58 vrijwilligers konden worden ingezet. Deze teams waren afkomstig uit heel Nederland. Eerder had de politie o.a. al een helikopter ingezet, echter zonder resultaat. De zoekactie werd om 10:00 uur gestart waarbij de teams werden ingedeeld en een kaart met een zoekgebied ontvingen om met de reddingshonden te doorzoeken. Deze teams bestonden uit 2 tot 4 honden. Er werden daardoor meerdere kleinere gebiedjes gelijktijdig doorzocht. Door de natuurlijke ontwikkeling van het duingebied en in combinatie met de zon en de stevige bries werd het geen gemakkelijke dag. Rond 17:30 werd de zoekactie gestaakt nadat ieder team zijn gebied had afgemaakt. Gedurende deze zoekactie werd de vermiste man niet aangetroffen.
De RWO nam aan deze zoekactie deel met 2 reddingshonden en 5 vrijwilligers.
Update
Op 5 september 2011 is het lichaam van de vermiste man door wandelaars aangetroffen in een aangrenzend duingebied welke eerder op 3 juli 2011 door de reddingshonden werd doorzocht. De vindplaats van het lichaam lag ruim 2 km verder vanaf de grens van dit eerder doorzochte gebied.

 

Nordhorn – Duitsland

2 mei 2011

Om 15.34 u werd de RWO door de reddingshondenwerkgroep Bentheim gevraagd om assistentie te verlenen bij een zoekactie in Nordhorn in het gebied Klausheide, een groot bosgebied nabij een vliegveld. De RWO heeft 42 ha gebied afgezocht met 4 teams. Wij hebben gezocht naar een man van plm. 50 jaar die zondagavond in depressieve toestand zijn woning had verlaten en niet was teruggekeerd. Zijn auto stond op de parkeerplaats vlakbij het zoekgebied.
Om 21.15 uur zijn we teruggekeerd naar het bivak, helaas zonder resultaat. De zoekactie werd nog die avond voortgezet door 3 mantrailers. Vervolgens is er door de RHGD de volgende dag nog een flink gebied afgezocht. Tot nu toe is er geen nieuws over de vermiste man.
De RH-groep van Bentheim is door ons geattendeerd op de Samenwerkende Reddingshondengroepen in Nederland.

2010

 

Zuidlaren

9 december 2010

Op donderdag 9 december kwam ’s morgens het verzoek via de RHWW om met spoed te zoeken naar een sinds dinsdag 7 december vermiste man, omgeving Dennenoord in Zuidlaren. Samen met de RHGD uit Drenthe (6 teams) en RHGG uit Groningen (2 teams) heeft de RWO met 2 zoekteams in de directe omgeving gezocht, helaas zonder resultaat. Besloten werd om eventueel later die week op te schalen en het zoekgebied uit te breiden.
Op vrijdag 10 december ontvingen we bericht dat het lichaam van de vermiste man is gevonden, buiten het zoekgebied, in het Drents Kanaal.

Wij wensen de familie veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies

 

Emmeloord

31 oktober 2010

De VRT heeft het verzoek gekregen om te gaan zoeken naar een sinds 24 oktober 2010 vermiste vrouw (63) uit Emmeloord. Vervolgens zijn de samenwerkende reddingshondenorganisaties gevraagd aan deze inzet mee te doen.
Door deelname aan deze inzet van de VRT, RHGG, RWO, RHH, RHGD, RHN, SRCN, RHWZ en RHWW konden in totaal 43 reddingshonden en 62 vrijwilligers worden ingezet. De inzet vond zondag 31 oktober plaats in en rond Emmeloord. Er werd gezocht op het water met de boten van de VRT en de RHWW en er werd door de reddingshondenteams gezocht op de vlakte zoals de oevers, bossages en bossen. De vermiste vrouw werd daarbij niet gevonden.
De RWO was met 6 reddingshonden en 10 vrijwilligers betrokken bij de inzet.
Update
Op 6 november is het lichaam van de vermiste vrouw aangetroffen in de Lemstervaart ter hoogte van Emmeloord.
Namens alle bij deze inzet betrokken reddingshonden organisaties wensen wij, de familie, vrienden en bekenden alle sterkte toe bij de verwerking van dit verlies.

 

Veerle – Laakdal (België)

23 oktober 2010

Op verzoek van de Vlaamse reddingshonden (VRH), heeft de RWO assistentie verleend bij de inzet in Veerle naar een sinds 17 oktober vermiste man (86). De RWO was met 2 honden en 5 personen aanwezig. Ook waren uit Nederland; de RHH, de VRT en Delta bij de inzet.
Het zwaar toegankelijke gebied, bestond uit bos- en moerasachtige percelen, weilanden en akkers .
De vermiste man is in de doorzochte gebieden helaas niet aangetroffen.

 Update: Op zondag 31 oktober 2010 berichtte de Vlaamse Reddingshondengroep dat ze van de familie uit Laakdal hebben gehoord dat de vermiste persoon is gevonden.Zijn lichaam werd buiten de zoekgebieden, diep in het bos gevonden door jagers.
Namens de RWO wenst de inzetgroep de familie veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

 

Lauwersmeergebied

28 februari 2010

Op verzoek van de politie Fryslan, team Smallingerwerf / Opsterland en in samenwerking met de politie Groningen, Noordelijke recherche eenheid, team Forensische opsporing en het Landelijk Bureau Vermiste Personen van het KLPD is door 5 reddingshondenorganisaties gezocht naar een vermiste man van 48 jaar uit Drachten.
De man werd sinds 6 februari vermist. Zijn auto is op 9 februari gevonden waarop de politie een grote inzet heeft georganiseerd. O.a. werden ingezet een helikopter, speurhonden van de politie, de Mobile Eenheid. Ook was er ondersteuning van de Landmacht en Staatsbosbeheer. Die inzet werd gedaan in bar weer, veel sneeuw en vorst en leverde niet het gewenste resultaat op.
Hierop werd met de RHWW contact opgenomen om met reddingshonden het gebied te doorzoeken. Vanwege dit gegeven en het omvangrijke gebied heeft de inzetleiding van de RHWW een beroep gedaan op de samenwerkende reddingshondenorganisaties.
Op 28 februari hebben meerdere organisaties aan deze zoekactie deelgenomen met in totaal 28 reddingshonden en 42 vrijwilligers.
Vooraf werd in het gebouw van Staatbosbeheer rond 9:00 uur een briefing gehouden en werden daar door de inzetleiding de groepen ingedeeld. Het zou een natte dag worden door de gestage regenval en het dooiwater wat nog niet in de bevroren grond kon wegtrekken. Ondanks dat werden grote gebieden doorzocht en alles werd d.m.v. GPS tracks op kaart gezet. Ondanks de inzet van de vrijwilligers en de medewerking van de politie en van Staatsbosbeheer werd de vermiste man niet gevonden.
De RWO was met 5 reddingshonden en 8 personen betrokken bij deze zoekactie.
Update :
Op 26 maart is het lichaam van de vermiste man uit Drachten gevonden.
Een campinggast vond het stoffelijk overschot in het water van het Nieuwe Robbengat.

 

Stevensbeek

13 februari 2010

In samenwerking met de politie Brabant Noord is door de samenwerkende reddingshondenorganisaties met spoed gezocht naar een sinds 12 februari 2010 vermiste man uit Vredepeel. De man was in de bossen bij Stevensbeek gaan fietsen met de mountainbike en kwam niet terug naar huis. Daarna is gezocht door de politie en er werden o.a. een politiehelikopter en agenten op de mountainbike ingezet. Via de VRT werd contact gelegd met de politie en aan de RHWW gevraagd de zoekactie te cordineren. Hierop werd zaterdag rond het middaguur een “code 1” (spoedinzet) gegeven.
De volgende reddingshondenorganisaties waren bij deze zoekactie betrokken; VRT, RHH, RHGG, RHN, RWO, RHWZ, SRCN en de RHWW.
In totaal zijn verspreid uit het hele land op deze korte termijn 34 reddingshonden en 55 vrijwilligers ingezet. Rond 14:45 uur werd daadwerkelijk gestart met de zoekactie ter plaatse. Er werden meerdere kleine groepjes geformeerd waarop ieder een gebied in de bosrijke omgeving van Stevensbeek kreeg om te doorzoeken.
Na ongeveer 2 uur zoeken, kwam het bericht dat het lichaam van de vermiste man was gevonden. De man was vermoedelijk lopend naast zijn fiets een bevroren zwemplas opgelopen en daarna door het ijs gezakt.
De RWO was met 5 reddingshonden en 7 vrijwilligers bij deze inzet betrokken.
Namens de samenwerkende reddingshondenorganisaties wensen wij; de familie, vrienden en kennissen alle sterkte toe met de verwerking van dit verlies.

Laden...