2010

 

Veerle – Laakdal (België)

23 oktober 2010

Op verzoek van de Vlaamse reddingshonden (VRH), heeft de RWO assistentie verleend bij de inzet in Veerle naar een sinds 17 oktober vermiste man (86). De RWO was met 2 honden en 5 personen aanwezig. Ook waren uit Nederland; de RHH, de VRT en Delta bij de inzet.
Het zwaar toegankelijke gebied, bestond uit bos- en moerasachtige percelen, weilanden en akkers .
De vermiste man is in de doorzochte gebieden helaas niet aangetroffen.

 Update: Op zondag 31 oktober 2010 berichtte de Vlaamse Reddingshondengroep dat ze van de familie uit Laakdal hebben gehoord dat de vermiste persoon is gevonden.Zijn lichaam werd buiten de zoekgebieden, diep in het bos gevonden door jagers.
Namens de RWO wenst de inzetgroep de familie veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

 

Lauwersmeergebied

28 februari 2010

Op verzoek van de politie Fryslan, team Smallingerwerf / Opsterland en in samenwerking met de politie Groningen, Noordelijke recherche eenheid, team Forensische opsporing en het Landelijk Bureau Vermiste Personen van het KLPD is door 5 reddingshondenorganisaties gezocht naar een vermiste man van 48 jaar uit Drachten.
De man werd sinds 6 februari vermist. Zijn auto is op 9 februari gevonden waarop de politie een grote inzet heeft georganiseerd. O.a. werden ingezet een helikopter, speurhonden van de politie, de Mobile Eenheid. Ook was er ondersteuning van de Landmacht en Staatsbosbeheer. Die inzet werd gedaan in bar weer, veel sneeuw en vorst en leverde niet het gewenste resultaat op.
Hierop werd met de RHWW contact opgenomen om met reddingshonden het gebied te doorzoeken. Vanwege dit gegeven en het omvangrijke gebied heeft de inzetleiding van de RHWW een beroep gedaan op de samenwerkende reddingshondenorganisaties.
Op 28 februari hebben meerdere organisaties aan deze zoekactie deelgenomen met in totaal 28 reddingshonden en 42 vrijwilligers.
Vooraf werd in het gebouw van Staatbosbeheer rond 9:00 uur een briefing gehouden en werden daar door de inzetleiding de groepen ingedeeld. Het zou een natte dag worden door de gestage regenval en het dooiwater wat nog niet in de bevroren grond kon wegtrekken. Ondanks dat werden grote gebieden doorzocht en alles werd d.m.v. GPS tracks op kaart gezet. Ondanks de inzet van de vrijwilligers en de medewerking van de politie en van Staatsbosbeheer werd de vermiste man niet gevonden.
De RWO was met 5 reddingshonden en 8 personen betrokken bij deze zoekactie.
Update :
Op 26 maart is het lichaam van de vermiste man uit Drachten gevonden.
Een campinggast vond het stoffelijk overschot in het water van het Nieuwe Robbengat.

 

Stevensbeek

13 februari 2010

In samenwerking met de politie Brabant Noord is door de samenwerkende reddingshondenorganisaties met spoed gezocht naar een sinds 12 februari 2010 vermiste man uit Vredepeel. De man was in de bossen bij Stevensbeek gaan fietsen met de mountainbike en kwam niet terug naar huis. Daarna is gezocht door de politie en er werden o.a. een politiehelikopter en agenten op de mountainbike ingezet. Via de VRT werd contact gelegd met de politie en aan de RHWW gevraagd de zoekactie te cordineren. Hierop werd zaterdag rond het middaguur een “code 1” (spoedinzet) gegeven.
De volgende reddingshondenorganisaties waren bij deze zoekactie betrokken; VRT, RHH, RHGG, RHN, RWO, RHWZ, SRCN en de RHWW.
In totaal zijn verspreid uit het hele land op deze korte termijn 34 reddingshonden en 55 vrijwilligers ingezet. Rond 14:45 uur werd daadwerkelijk gestart met de zoekactie ter plaatse. Er werden meerdere kleine groepjes geformeerd waarop ieder een gebied in de bosrijke omgeving van Stevensbeek kreeg om te doorzoeken.
Na ongeveer 2 uur zoeken, kwam het bericht dat het lichaam van de vermiste man was gevonden. De man was vermoedelijk lopend naast zijn fiets een bevroren zwemplas opgelopen en daarna door het ijs gezakt.
De RWO was met 5 reddingshonden en 7 vrijwilligers bij deze inzet betrokken.
Namens de samenwerkende reddingshondenorganisaties wensen wij; de familie, vrienden en kennissen alle sterkte toe met de verwerking van dit verlies.

 

Lelystad

17 januari 2010

Nadat de politie en de RHWW op 31 december 2009 en de VRT op 2 januari 2010 al heeft gezocht naar deze vermiste vrouw, waarbij zij niet werd gevonden, is op 17 januari een grote zoekactie door de RHWW gecoördineerd.  De inzet kwam op verzoek van de familie en het programma “Tros Vermist” en werd in samenspraak met de politie uitgevoerd.
Daarbij werd de Samenwerkende Reddingshonden Organisatie ingeschakeld waardoor een groot aantal reddingshonden en vrijwilligers ingezet konden worden.  In totaal werden 41 reddingshonden en 60 vrijwilligers tijdens deze zoekactie ingezet. In de omgeving van Lelystad zijn grote stukken bos doorzocht, ook nu helaas zonder direct resultaat.
De RWO was vertegenwoordigd met 4 reddingshonden en 8 vrijwilligers.
Update:  Het lichaam van de vermiste vrouw is op 31 januari door een wandelaar in een bosgebied gevonden.  Een gebied dat helaas tijdens de zoekactie van 17 januari geen deel uitmaakte van het door reddingshonden doorzochte zoekgebied.

 

Eernewoude

14 januari 2010

Op verzoek van de RWO in samenwerking met de RHWW werd gezocht naar een sinds 8 januari vermiste inwoner van Leeuwarden. De zoekactie kwam tot stand in nauwe samenwerking en met ondersteuning van de politie. In totaal zijn tijdens deze zoekactie 15 reddingshonden en 20 vrijwilligers ingezet door beide organisaties.  Er werd in de omgeving van Earnewld zowel op het land als op het water naar de vermiste persoon gezocht.
De RWO heeft met 4 honden en 8 vrijwilligers aan deze zoekactie deelgenomen.

2009

 

Elten – Duitsland, deel 2

5 juli 2009

Nadat eerder al op 3 juli met spoed in de avond is gezocht, is nu op zondag 5 juli gedurende de gehele dag opnieuw gezocht naar de sinds 2 juli vermiste man.
Ditmaal werd door de samenwerkende reddingshondenorganisaties met de volgende 6 groepen aan deze inzet meegewerkt; RHH, RHN, RHGD, RHGG, RWO, RHWW.
In totaal werden 35 reddingshonden en 60 vrijwilligers ingezet. Er werden meerdere groepjes samengesteld die allemaal verschillende zoekgebieden kregen af te werken. Het uitgestrekte en dichtbegroeide bosgebied van Hoog Elten werd op deze wijze doorzocht in opnieuw zeer warm weer. Ondanks alle inspanningen is het niet gelukt de vermiste man te vinden.De RWO nam met 5 reddingshonden en 9 vrijwilligers deel aan deze inzet.
Op 7 juli 2009 heeft de vermiste man zich bij de Duitse politie gemeld. Verdere gegevens over de vermissing zijn niet bekend gemaakt.

 

Elten – Duitsland

3 juli 2009

De RHWW ontving van de familie een verzoek om met spoed te zoeken naar de sinds 2 juli vermiste man. De Duitse politie had een helikopter ingezet om vanuit de lucht te zoeken, maar zonder resultaat. Daarop werden de samenwerkende reddingshondenorganisaties gevraagd deel te nemen aan deze actie.
Hierop werden in totaal 29 reddingshonden en 38 vrijwilligers ingezet afkomstig van: RWO, RHH, VRT, RHN, SRCN, RHGD, RHWW.
De groepen komen verspreid uit heel Nederland.
Rond 18:45 uur werd gestart met zoeken in de zeer bosrijke omgeving van Elten (D) net over de landsgrens gelegen. Omstreeks 24:00 uur werd het zoeken voorlopig gestaakt. Tot op dat moment was de vermiste man nog niet gevonden.
In overleg met de familie en de politie zal verder worden gezocht.
De RWO nam met 1 reddingshond en 3 vrijwilligers deel aan deze inzet.

 

Leeuwarden

28 juni 2009

De samenwerkende reddingshondenorganisaties hebben in overleg met de politie Frysln gezocht naar een sinds 21 juni vermiste man van 60 jaar. Het Recreatiegebied de Groene Ster (Kleine Wielen en Grote Wielen) ten Oosten van Leeuwarden is afgezocht door in totaal 32 reddingshonden en 42 vrijwilligers. Het uitgestrekte gebied (1000 ha) bestond uit bossen, water en een recreatiegebied. Delen ervan waren zeer dicht begroeid. Het zoeken werd bemoeilijkt door de hoge temperatuur en de hoge luchtvochtigheid. Er is gezocht van 09:30 tot omstreeks 16:00 uur. De vermiste man werd tijdens deze zoektocht niet gevonden. De volgende 7 organisaties werkten aan deze zoektocht mee; RHGG, RWO, RHH, VRT, RHN, SRCN, RHWW. De RWO nam met 3 reddingshonden en 6 vrijwilligers deel aan deze zoektocht.
Op 3 juli 2009 is het lichaam van de vermiste man gevonden in een ander gebied dan door de reddingshondenorganisaties op 28 juni werd afgezocht.
De RWO wenst de familie, vrienden en bekenden sterkte toe met de verwerking van dit verlies.

 

Wanrooy

22 maart 2009

Op zondag 22 maart 2009 is er in de omgeving van Wanroij gezocht naar de sinds 11 november vermiste vrouw.
Aan  de grootscheepse zoekactie deden 7 groepen en 31 honden mee uit het hele land.
In groepen werd een groot gebied uitgekamd.
De vermiste vrouw is in de doorzochte gebieden helaas niet aangetroffen.

2008

 

Wolvega

7 december 2008

Op zondag 7 december 2008 is er in de omgeving van Wolvega gezocht naar een vermiste jongen.
Toen de inzet net van start was gegaan kwam de melding dat de jongen zelfstandig thuis was gekomen.
Aan  de zoekactie deden de groepen RWO, RHWW, RHH, RHGD, RHN en SRCN  mee totaal met 32 honden en 45 vrijwilligers.

Laden...