2020

 

Zoekactie in Friesland met de SRO

20 oktober 2020

Afgelopen zaterdag heeft de SRO (Samenwerkende Reddingshonden Organisaties) in Friesland naar  een vermiste persoon gezocht. De zoekactie werd gecoördineerd door Oger SAR-dogs in samenspraak  met de politie.  

Deze zoekactie heeft plaatsgevonden met medeweten en toestemming van Veiligheids Regio  Friesland. Omdat de groep te groot was om binnen de geldende regels van Corona te opereren  betekende dit dat er geen briefing kon worden gehouden zoals gewend, maar er per groep één of twee inzetleiders gebriefd werden en die communiceerden het weer binnen hun eigen team van  hondengeleiders en begeleiders. Dit alles om Corona-proof de zoekactie te kunnen houden. De  geleiders met honden en buddies vormden groepen van max. 4 personen en gingen zo het veld in.  

Aan de zoekactie hebben 5 reddingshonden organisaties (Oger SAR-dogs, RHGD, RHTNH, RHN en  RWO) van de SRO (Samenwerkende Reddingshonden Organisaties) meegedaan met 39 personen en  32 honden. 
Onze werkgroep heeft met 4 honden en 7 mensen deelgenomen aan de zoekactie en in totaal bijna 70 hectare zeer dichtbebost gebied kunnen afzoeken.

De zoekactie heeft de hele dag geduurd en tot onze spijt niet het beoogde resultaat gehad. Alle door  ons bezochte gebieden zijn in kaart gebracht en de gegevens zijn bij de politie bekend.  

Wij wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe met dit gemis.

 

Zoekactie Heverlee(B)

16 augustus 2020

Al enkele weken zijn er meerdere zoektochten geweest naar een sinds maandag 27 juli verdwenen man maar helaas zonder resultaat. Er werd besloten om nog één keer te gaan zoeken met steun van enkele Nederlandse reddingshondengroepen die zijn aangesloten bij de SRO ( Samenwerkende Reddingshonden Organisaties). In totaal kon er zaterdag gezocht worden met een 30-tal honden van Belgische en Nederlandse vrijwillige organisaties. Gelukkig werd na enkele uren zoekwerk de vermiste man in één van de zoekgebieden teruggevonden.
Wij zijn opgelucht dat er een einde is gekomen aan deze verschrikkelijke weken van onzekerheid voor familie en vrienden.
Dank gaat uit naar Politie Leuven, Cel Vermiste Personen en Alain Remue voor deze samenwerking.
Onze groep heeft op verzoek van het Vlaamse Redddingshonden Team met 8 personen en 4 inzetbare honden aan deze zoekactie deelgenomen.
Wij wensen de nabestaanden en vrienden veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

 

Zoekactie Kampen

9 januari 2020

Maandag 6 januari zijn wij via SAR Nederland door politie en familie gevraagd om te helpen zoeken naar een 43-jarige vermiste vrouw uit Kampen.

Wij hebben samen met hondenteams van de SRO (Samenwerkende Reddingshonden Organisaties) mee geholpen, gezamenlijk met vlaktezoekhonden en mantrailhonden. Met een groot team hebben we verschillende gebieden afgezocht. Ondanks de enorme inzet van iedereen, is ze helaas nog niet gevonden.

We willen de politie/waterpolitie en SAR Nederland bedanken voor hun geweldige inzet en de fijne samenwerking.

RWO heeft voor deze zoekactie 3 zoekhonden met geleiders en 1 ondersteuner ingezet.

Update: Op 13 januari is het lichaam van de vermiste vrouw in het Ketelmeer ter hoogte van het IJsseloog geborgen.

Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte met dit verlies.

2018

 

Zoekactie Lommel – België

9 december 2018

Vandaag een grootschalige zoekactie van de SRO ( Samenwerkende Reddingshonden Organisatie) in Lommel / België.
De Vlaamse Reddingshonden (VRH) kreeg het verzoek om te zoeken naar een vermiste man van 67 jaar die op donderdag 6 december omstreeks 09.00 uur zijn woning verliet in Lommel.
Sindsdien ontbrak elk spoor van hem.
Het betrof een groot gebied en daarom is de zoekactie opgeschaald naar de aangesloten groepen van de SRO.
Het zoekgebied bestond uit bos en water, er zijn dan ook twee boten ingezet.
De SRO heeft met 27 honden en 42 personen aan de zoekactie deelgenomen.  De RWO heeft 2 inzetbare teams en 2 ondersteuners kunnen afvaardigen.

Update:  op 11 december ontvingen wij het bericht dat de vermiste persoon buiten het doorzochte gebied is gevonden.

 

 

Zoekactie Norg

14 oktober 2018

Op verzoek van de RHGD werd er op 14 oktober gezocht in de bossen bij Norg.
Het betrof een dementerende dame die op haar fiets was vertrokken vanuit Assen.
In samenspraak met de politie is er een groot bosgebied afgezocht door de noordelijke SRO-groepen.

De RWO heeft deze dag samen gezocht met  de RHGD, Oger zoekhonden en RHNu.
Aan het eind van de middag kwam het bericht dat de dame in goede gezondheid, maar erg vermoeid een paar kilometer ten noordoosten van het zoekgebied was aangetroffen.

 

Zoekactie Sint-Niklaas (België)

26 augustus 2018

Op verzoek van de VRH is door de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties grootschalig gezocht naar een sinds 18 augustus vermiste man van 36 jaar.  Hij was uit de ouderlijke woning in Sint-Niklaas te voet en zonder gsm vertrokken. Sindsdien ontbrak elk spoor.  De zoekactie was in overleg en in samenwerking met de Cel Vermiste Personen van de Belgische Politie.

De Vlaamse reddingshonden kreeg het verzoek om te zoeken naar de vermiste man en omdat het een groot gebied betrof hebben zij de zoekactie opgeschaald naar de organisaties van de SRO.
De SRO heeft een groot aantal mensen en honden op de been gebracht. Het zoekgebied bestond uit weilanden, bosschages en akkervelden. Naast de honden waren er ook veel vrienden en familie aan het zoeken. Ook twee agenten van de lokale recherche en de Cel Vermiste Personen waren aanwezig.
Aan het eind van de ochtend kwam het bericht dat het lichaam van de vermiste man was aangetroffen.

De SRO heeft met 35 honden en 45 personen aan de zoekactie deelgenomen.  De RWO heeft 3 honden en 6 mensen bij de zoekactie ingezet.

Namens de SRO wensen wij de familie, vrienden en nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van hun verlies.

 

Spoedinzet Gieten

10 mei 2018
Woensdagavond 9 mei jl. om 18.45 uur werden wij door onze collega’s van de Reddingshonden Groep Drenthe (RHGD) ingeschakeld voor een zoekactie naar een verwarde man van 33 jaar, die vermist werd vanuit Gieten. RHGD was door de politie Gieten hiervoor benaderd.
Naar aanleiding van de beschikbare informatie werd de zoekactie direct opgeschaald naar meer reddingshondengroepen.
Samen met RHGD en Oger Zoekhonden hebben we een groot landelijk gebied tussen Gieten en Gasselte kunnen doorzoeken, ook toen het al donker was. En stonden we stand-by voor een eventueel vervolg vandaag.

We hebben vanmorgen bericht via de RHGD van de politie gekregen dat de man vannacht weer veilig is thuisgekomen.

In totaal waren er vanuit de SRO 10 honden en 20 personen bij de zoekactie betrokken. De RWO was ter plaatse met 3 honden en 6 mensen.
 

Grootschalige zoekactie omgeving Castricum

4 februari 2018

Op verzoek van de politie Drenthe is er vandaag wederom gezocht naar een al langere tijd vermiste vrouw. Omdat het een groot zoekgebied betrof is er grootschalig gezocht met de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties (SRO’s). Door aanwijzingen kon er weer een zoekgebied worden vastgesteld. Het betrof een zoekgebied met bos, duingebied en twee campings.
Er is samen gezocht met het Veteranen Search Team die hun eigen gebied hebben afgezocht.
De weersomstandigheden waren gelukkig gunstig en er is heel veel terrein afgezocht. ZoekJeMee heeft de zoekactie ondersteund.
Vanuit de SRO’s hebben 47 honden en 87 personen aan de zoekactie deelgenomen.
De RWO heeft met 5 honden en 8 personen aan de zoekactie deelgenomen.
We willen de politie en PWM danken voor de fijne samenwerking en door de gastvrijheid van restaurant “het Ruiterhuys” hadden we een perfecte plek om de grote groep reddingshonden te ontvangen en het mogen parkeren van onze mobiele centrale post inzetvoertuig (CP) van waaruit de zoekactie werd gecoördineerd.
Helaas heeft het ondanks alle professionele inzet niet geleid tot het terugvinden van de vermiste 43-jarige vrouw.
Wij wensen de achterblijvers veel sterkte bij de verdere verloop van deze vermissing.

 

Zoekactie Hoogeveen

8 januari 2018

Op 7 januari is er gezocht naar een vermiste man (66) in de omgeving van Hoogeveen.
Op verzoek van de familie hebben wij gezocht naar een sinds 30 december jl. vermiste man.
Gezien de omvang van het gebied is er samen gezocht met: Oger, RHGD en Sirius.

Iedere groep nam een aantal percelen voor diens rekening om grondig te doorzoeken. Ondanks alle inspanningen is de vermiste man helaas niet gevonden.

In totaal waren er vanuit de SRO (Samenwerkende Reddingshonden Organisatie) 12 honden en 25 personen bij de zoekactie betrokken.
De RWO heeft 5 mensen en 3 honden ingezet.

Update: Na twee weken van grote onzekerheid en waar alles op alles is gezet om de vermiste man te vinden ontvingen wij 13 januari het bericht dat het lichaam gevonden is in de vijver aan de Prof.Dr. G.H. Amshoffweg in Hoogeveen.
De SRO wenst de nabestaanden veel sterkte met dit verlies.

2017

 

Samen zoeken in Castricum

23 november 2017

Van de Internationale Reddingshonden Groep (IRG) kwam het verzoek of de SRO iets kon betekenen in de vermissing van een 22 jarige man in de omgeving van Castricum.
Gezien de omvang van het zoekgebied en de zorgwekkende vermissing waren veel honden nodig en daarom is er direct groot opgeschaald. De aangesloten organisaties van de SRO hebben massaal gehoor gegeven aan de oproep.
In overleg met de politie en de zorginstelling is er een zoekgebied vastgesteld. Bovendien is er in voorbereiding en tijdens de zoekactie is er ondersteuning geweest van ZoekJeMee.
Rond 19.30 uur is begonnen met de zoekactie. Er is een groot gebied afgezocht dat bestond uit natuurgebieden, in en om gebouwen en caravans.
De tientallen vrijwilligers zijn tot diep in de nacht bezig geweest om met hun honden alles secuur af te zoeken. Ondanks alle inspanningen is de vermiste man helaas niet aangetroffen.
In totaal waren er vanuit de SRO 38 honden en 64 personen bij de zoekactie betrokken, waaronder enkelen van de RWO.
Namens de SRO wenst RWO de achterblijvers veel sterkte bij de verdere verloop van deze vermissing.

Laden...