2020

 

Zoekactie in Friesland met de SRO

20 oktober 2020

Afgelopen zaterdag heeft de SRO (Samenwerkende Reddingshonden Organisaties) in Friesland naar  een vermiste persoon gezocht. De zoekactie werd gecoördineerd door Oger SAR-dogs in samenspraak  met de politie.  

Deze zoekactie heeft plaatsgevonden met medeweten en toestemming van Veiligheids Regio  Friesland. Omdat de groep te groot was om binnen de geldende regels van Corona te opereren  betekende dit dat er geen briefing kon worden gehouden zoals gewend, maar er per groep één of twee inzetleiders gebriefd werden en die communiceerden het weer binnen hun eigen team van  hondengeleiders en begeleiders. Dit alles om Corona-proof de zoekactie te kunnen houden. De  geleiders met honden en buddies vormden groepen van max. 4 personen en gingen zo het veld in.  

Aan de zoekactie hebben 5 reddingshonden organisaties (Oger SAR-dogs, RHGD, RHTNH, RHN en  RWO) van de SRO (Samenwerkende Reddingshonden Organisaties) meegedaan met 39 personen en  32 honden. 
Onze werkgroep heeft met 4 honden en 7 mensen deelgenomen aan de zoekactie en in totaal bijna 70 hectare zeer dichtbebost gebied kunnen afzoeken.

De zoekactie heeft de hele dag geduurd en tot onze spijt niet het beoogde resultaat gehad. Alle door  ons bezochte gebieden zijn in kaart gebracht en de gegevens zijn bij de politie bekend.  

Wij wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe met dit gemis.

 

Zoekactie Heverlee(B)

16 augustus 2020

Al enkele weken zijn er meerdere zoektochten geweest naar een sinds maandag 27 juli verdwenen man maar helaas zonder resultaat. Er werd besloten om nog één keer te gaan zoeken met steun van enkele Nederlandse reddingshondengroepen die zijn aangesloten bij de SRO ( Samenwerkende Reddingshonden Organisaties). In totaal kon er zaterdag gezocht worden met een 30-tal honden van Belgische en Nederlandse vrijwillige organisaties. Gelukkig werd na enkele uren zoekwerk de vermiste man in één van de zoekgebieden teruggevonden.
Wij zijn opgelucht dat er een einde is gekomen aan deze verschrikkelijke weken van onzekerheid voor familie en vrienden.
Dank gaat uit naar Politie Leuven, Cel Vermiste Personen en Alain Remue voor deze samenwerking.
Onze groep heeft op verzoek van het Vlaamse Redddingshonden Team met 8 personen en 4 inzetbare honden aan deze zoekactie deelgenomen.
Wij wensen de nabestaanden en vrienden veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

 

Zoekactie Kampen

9 januari 2020

Maandag 6 januari zijn wij via SAR Nederland door politie en familie gevraagd om te helpen zoeken naar een 43-jarige vermiste vrouw uit Kampen.

Wij hebben samen met hondenteams van de SRO (Samenwerkende Reddingshonden Organisaties) mee geholpen, gezamenlijk met vlaktezoekhonden en mantrailhonden. Met een groot team hebben we verschillende gebieden afgezocht. Ondanks de enorme inzet van iedereen, is ze helaas nog niet gevonden.

We willen de politie/waterpolitie en SAR Nederland bedanken voor hun geweldige inzet en de fijne samenwerking.

RWO heeft voor deze zoekactie 3 zoekhonden met geleiders en 1 ondersteuner ingezet.

Update: Op 13 januari is het lichaam van de vermiste vrouw in het Ketelmeer ter hoogte van het IJsseloog geborgen.

Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte met dit verlies.