2018

 

Zoekactie Lommel – België

9 december 2018

Vandaag een grootschalige zoekactie van de SRO ( Samenwerkende Reddingshonden Organisatie) in Lommel / België.
De Vlaamse Reddingshonden (VRH) kreeg het verzoek om te zoeken naar een vermiste man van 67 jaar die op donderdag 6 december omstreeks 09.00 uur zijn woning verliet in Lommel.
Sindsdien ontbrak elk spoor van hem.
Het betrof een groot gebied en daarom is de zoekactie opgeschaald naar de aangesloten groepen van de SRO.
Het zoekgebied bestond uit bos en water, er zijn dan ook twee boten ingezet.
De SRO heeft met 27 honden en 42 personen aan de zoekactie deelgenomen.  De RWO heeft 2 inzetbare teams en 2 ondersteuners kunnen afvaardigen.

Update:  op 11 december ontvingen wij het bericht dat de vermiste persoon buiten het doorzochte gebied is gevonden.

 

 

Zoekactie Norg

14 oktober 2018

Op verzoek van de RHGD werd er op 14 oktober gezocht in de bossen bij Norg.
Het betrof een dementerende dame die op haar fiets was vertrokken vanuit Assen.
In samenspraak met de politie is er een groot bosgebied afgezocht door de noordelijke SRO-groepen.

De RWO heeft deze dag samen gezocht met  de RHGD, Oger zoekhonden en RHNu.
Aan het eind van de middag kwam het bericht dat de dame in goede gezondheid, maar erg vermoeid een paar kilometer ten noordoosten van het zoekgebied was aangetroffen.

 

Zoekactie Sint-Niklaas (België)

26 augustus 2018

Op verzoek van de VRH is door de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties grootschalig gezocht naar een sinds 18 augustus vermiste man van 36 jaar.  Hij was uit de ouderlijke woning in Sint-Niklaas te voet en zonder gsm vertrokken. Sindsdien ontbrak elk spoor.  De zoekactie was in overleg en in samenwerking met de Cel Vermiste Personen van de Belgische Politie.

De Vlaamse reddingshonden kreeg het verzoek om te zoeken naar de vermiste man en omdat het een groot gebied betrof hebben zij de zoekactie opgeschaald naar de organisaties van de SRO.
De SRO heeft een groot aantal mensen en honden op de been gebracht. Het zoekgebied bestond uit weilanden, bosschages en akkervelden. Naast de honden waren er ook veel vrienden en familie aan het zoeken. Ook twee agenten van de lokale recherche en de Cel Vermiste Personen waren aanwezig.
Aan het eind van de ochtend kwam het bericht dat het lichaam van de vermiste man was aangetroffen.

De SRO heeft met 35 honden en 45 personen aan de zoekactie deelgenomen.  De RWO heeft 3 honden en 6 mensen bij de zoekactie ingezet.

Namens de SRO wensen wij de familie, vrienden en nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van hun verlies.

 

Spoedinzet Gieten

10 mei 2018
Woensdagavond 9 mei jl. om 18.45 uur werden wij door onze collega’s van de Reddingshonden Groep Drenthe (RHGD) ingeschakeld voor een zoekactie naar een verwarde man van 33 jaar, die vermist werd vanuit Gieten. RHGD was door de politie Gieten hiervoor benaderd.
Naar aanleiding van de beschikbare informatie werd de zoekactie direct opgeschaald naar meer reddingshondengroepen.
Samen met RHGD en Oger Zoekhonden hebben we een groot landelijk gebied tussen Gieten en Gasselte kunnen doorzoeken, ook toen het al donker was. En stonden we stand-by voor een eventueel vervolg vandaag.

We hebben vanmorgen bericht via de RHGD van de politie gekregen dat de man vannacht weer veilig is thuisgekomen.

In totaal waren er vanuit de SRO 10 honden en 20 personen bij de zoekactie betrokken. De RWO was ter plaatse met 3 honden en 6 mensen.
 

Grootschalige zoekactie omgeving Castricum

4 februari 2018

Op verzoek van de politie Drenthe is er vandaag wederom gezocht naar een al langere tijd vermiste vrouw. Omdat het een groot zoekgebied betrof is er grootschalig gezocht met de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties (SRO’s). Door aanwijzingen kon er weer een zoekgebied worden vastgesteld. Het betrof een zoekgebied met bos, duingebied en twee campings.
Er is samen gezocht met het Veteranen Search Team die hun eigen gebied hebben afgezocht.
De weersomstandigheden waren gelukkig gunstig en er is heel veel terrein afgezocht. ZoekJeMee heeft de zoekactie ondersteund.
Vanuit de SRO’s hebben 47 honden en 87 personen aan de zoekactie deelgenomen.
De RWO heeft met 5 honden en 8 personen aan de zoekactie deelgenomen.
We willen de politie en PWM danken voor de fijne samenwerking en door de gastvrijheid van restaurant “het Ruiterhuys” hadden we een perfecte plek om de grote groep reddingshonden te ontvangen en het mogen parkeren van onze mobiele centrale post inzetvoertuig (CP) van waaruit de zoekactie werd gecoördineerd.
Helaas heeft het ondanks alle professionele inzet niet geleid tot het terugvinden van de vermiste 43-jarige vrouw.
Wij wensen de achterblijvers veel sterkte bij de verdere verloop van deze vermissing.

 

Zoekactie Hoogeveen

8 januari 2018

Op 7 januari is er gezocht naar een vermiste man (66) in de omgeving van Hoogeveen.
Op verzoek van de familie hebben wij gezocht naar een sinds 30 december jl. vermiste man.
Gezien de omvang van het gebied is er samen gezocht met: Oger, RHGD en Sirius.

Iedere groep nam een aantal percelen voor diens rekening om grondig te doorzoeken. Ondanks alle inspanningen is de vermiste man helaas niet gevonden.

In totaal waren er vanuit de SRO (Samenwerkende Reddingshonden Organisatie) 12 honden en 25 personen bij de zoekactie betrokken.
De RWO heeft 5 mensen en 3 honden ingezet.

Update: Na twee weken van grote onzekerheid en waar alles op alles is gezet om de vermiste man te vinden ontvingen wij 13 januari het bericht dat het lichaam gevonden is in de vijver aan de Prof.Dr. G.H. Amshoffweg in Hoogeveen.
De SRO wenst de nabestaanden veel sterkte met dit verlies.