2010

 

Zuidlaren

9 december 2010

Op donderdag 9 december kwam ’s morgens het verzoek via de RHWW om met spoed te zoeken naar een sinds dinsdag 7 december vermiste man, omgeving Dennenoord in Zuidlaren. Samen met de RHGD uit Drenthe (6 teams) en RHGG uit Groningen (2 teams) heeft de RWO met 2 zoekteams in de directe omgeving gezocht, helaas zonder resultaat. Besloten werd om eventueel later die week op te schalen en het zoekgebied uit te breiden.
Op vrijdag 10 december ontvingen we bericht dat het lichaam van de vermiste man is gevonden, buiten het zoekgebied, in het Drents Kanaal.

Wij wensen de familie veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies

 

Emmeloord

31 oktober 2010

De VRT heeft het verzoek gekregen om te gaan zoeken naar een sinds 24 oktober 2010 vermiste vrouw (63) uit Emmeloord. Vervolgens zijn de samenwerkende reddingshondenorganisaties gevraagd aan deze inzet mee te doen.
Door deelname aan deze inzet van de VRT, RHGG, RWO, RHH, RHGD, RHN, SRCN, RHWZ en RHWW konden in totaal 43 reddingshonden en 62 vrijwilligers worden ingezet. De inzet vond zondag 31 oktober plaats in en rond Emmeloord. Er werd gezocht op het water met de boten van de VRT en de RHWW en er werd door de reddingshondenteams gezocht op de vlakte zoals de oevers, bossages en bossen. De vermiste vrouw werd daarbij niet gevonden.
De RWO was met 6 reddingshonden en 10 vrijwilligers betrokken bij de inzet.
Update
Op 6 november is het lichaam van de vermiste vrouw aangetroffen in de Lemstervaart ter hoogte van Emmeloord.
Namens alle bij deze inzet betrokken reddingshonden organisaties wensen wij, de familie, vrienden en bekenden alle sterkte toe bij de verwerking van dit verlies.

 

Veerle – Laakdal (België)

23 oktober 2010

Op verzoek van de Vlaamse reddingshonden (VRH), heeft de RWO assistentie verleend bij de inzet in Veerle naar een sinds 17 oktober vermiste man (86). De RWO was met 2 honden en 5 personen aanwezig. Ook waren uit Nederland; de RHH, de VRT en Delta bij de inzet.
Het zwaar toegankelijke gebied, bestond uit bos- en moerasachtige percelen, weilanden en akkers .
De vermiste man is in de doorzochte gebieden helaas niet aangetroffen.

 Update: Op zondag 31 oktober 2010 berichtte de Vlaamse Reddingshondengroep dat ze van de familie uit Laakdal hebben gehoord dat de vermiste persoon is gevonden.Zijn lichaam werd buiten de zoekgebieden, diep in het bos gevonden door jagers.
Namens de RWO wenst de inzetgroep de familie veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

 

Lauwersmeergebied

28 februari 2010

Op verzoek van de politie Fryslan, team Smallingerwerf / Opsterland en in samenwerking met de politie Groningen, Noordelijke recherche eenheid, team Forensische opsporing en het Landelijk Bureau Vermiste Personen van het KLPD is door 5 reddingshondenorganisaties gezocht naar een vermiste man van 48 jaar uit Drachten.
De man werd sinds 6 februari vermist. Zijn auto is op 9 februari gevonden waarop de politie een grote inzet heeft georganiseerd. O.a. werden ingezet een helikopter, speurhonden van de politie, de Mobile Eenheid. Ook was er ondersteuning van de Landmacht en Staatsbosbeheer. Die inzet werd gedaan in bar weer, veel sneeuw en vorst en leverde niet het gewenste resultaat op.
Hierop werd met de RHWW contact opgenomen om met reddingshonden het gebied te doorzoeken. Vanwege dit gegeven en het omvangrijke gebied heeft de inzetleiding van de RHWW een beroep gedaan op de samenwerkende reddingshondenorganisaties.
Op 28 februari hebben meerdere organisaties aan deze zoekactie deelgenomen met in totaal 28 reddingshonden en 42 vrijwilligers.
Vooraf werd in het gebouw van Staatbosbeheer rond 9:00 uur een briefing gehouden en werden daar door de inzetleiding de groepen ingedeeld. Het zou een natte dag worden door de gestage regenval en het dooiwater wat nog niet in de bevroren grond kon wegtrekken. Ondanks dat werden grote gebieden doorzocht en alles werd d.m.v. GPS tracks op kaart gezet. Ondanks de inzet van de vrijwilligers en de medewerking van de politie en van Staatsbosbeheer werd de vermiste man niet gevonden.
De RWO was met 5 reddingshonden en 8 personen betrokken bij deze zoekactie.
Update :
Op 26 maart is het lichaam van de vermiste man uit Drachten gevonden.
Een campinggast vond het stoffelijk overschot in het water van het Nieuwe Robbengat.

 

Stevensbeek

13 februari 2010

In samenwerking met de politie Brabant Noord is door de samenwerkende reddingshondenorganisaties met spoed gezocht naar een sinds 12 februari 2010 vermiste man uit Vredepeel. De man was in de bossen bij Stevensbeek gaan fietsen met de mountainbike en kwam niet terug naar huis. Daarna is gezocht door de politie en er werden o.a. een politiehelikopter en agenten op de mountainbike ingezet. Via de VRT werd contact gelegd met de politie en aan de RHWW gevraagd de zoekactie te cordineren. Hierop werd zaterdag rond het middaguur een “code 1” (spoedinzet) gegeven.
De volgende reddingshondenorganisaties waren bij deze zoekactie betrokken; VRT, RHH, RHGG, RHN, RWO, RHWZ, SRCN en de RHWW.
In totaal zijn verspreid uit het hele land op deze korte termijn 34 reddingshonden en 55 vrijwilligers ingezet. Rond 14:45 uur werd daadwerkelijk gestart met de zoekactie ter plaatse. Er werden meerdere kleine groepjes geformeerd waarop ieder een gebied in de bosrijke omgeving van Stevensbeek kreeg om te doorzoeken.
Na ongeveer 2 uur zoeken, kwam het bericht dat het lichaam van de vermiste man was gevonden. De man was vermoedelijk lopend naast zijn fiets een bevroren zwemplas opgelopen en daarna door het ijs gezakt.
De RWO was met 5 reddingshonden en 7 vrijwilligers bij deze inzet betrokken.
Namens de samenwerkende reddingshondenorganisaties wensen wij; de familie, vrienden en kennissen alle sterkte toe met de verwerking van dit verlies.

 

Lelystad

17 januari 2010

Nadat de politie en de RHWW op 31 december 2009 en de VRT op 2 januari 2010 al heeft gezocht naar deze vermiste vrouw, waarbij zij niet werd gevonden, is op 17 januari een grote zoekactie door de RHWW gecoördineerd.  De inzet kwam op verzoek van de familie en het programma “Tros Vermist” en werd in samenspraak met de politie uitgevoerd.
Daarbij werd de Samenwerkende Reddingshonden Organisatie ingeschakeld waardoor een groot aantal reddingshonden en vrijwilligers ingezet konden worden.  In totaal werden 41 reddingshonden en 60 vrijwilligers tijdens deze zoekactie ingezet. In de omgeving van Lelystad zijn grote stukken bos doorzocht, ook nu helaas zonder direct resultaat.
De RWO was vertegenwoordigd met 4 reddingshonden en 8 vrijwilligers.
Update:  Het lichaam van de vermiste vrouw is op 31 januari door een wandelaar in een bosgebied gevonden.  Een gebied dat helaas tijdens de zoekactie van 17 januari geen deel uitmaakte van het door reddingshonden doorzochte zoekgebied.

 

Eernewoude

14 januari 2010

Op verzoek van de RWO in samenwerking met de RHWW werd gezocht naar een sinds 8 januari vermiste inwoner van Leeuwarden. De zoekactie kwam tot stand in nauwe samenwerking en met ondersteuning van de politie. In totaal zijn tijdens deze zoekactie 15 reddingshonden en 20 vrijwilligers ingezet door beide organisaties.  Er werd in de omgeving van Earnewld zowel op het land als op het water naar de vermiste persoon gezocht.
De RWO heeft met 4 honden en 8 vrijwilligers aan deze zoekactie deelgenomen.