2022

 

Op weg naar inzet

8 augustus 2022

In de nacht van 8 augustus werd onze groep benaderd voor een vermissing in Zuidwolde. Een zoon alarmeerde ons vanwege de vermissing van zijn dementerende vader uit een verzorgingstehuis. Na contact met Politie Hoogeveen werd besloten om op te schalen met hulp van OgerSardogs en RHGD reddingshonden. Onderweg naar de locatie kwam het bericht binnen dat de vermiste gelukkig in goede gezondheid verderop was teruggevonden.
Vanuit onze groep waren 2 zoekteams en één inzetleider onderweg geweest.

2021

 

Grootschalige zoekactie in Rhoon

3 oktober 2021

De SRO heeft met 29 honden en 52 mensen gezocht in een bebost gebied naar een sinds 1 september vermiste man. Er is een groot deel afgezocht zonder dat de vermiste persoon is gevonden. Mogelijk komt er nog een vervolg op deze zoekactie.
Onze groep heeft met 3 inzetbare vlaktezoek-honden en 4 personen aan deze zoekactie deelgenomen.

Wij wensen de achterblijvers veel sterkte bij het verdere verloop van deze vermissing.

 

Urgente zoekactie Loon/Gasteren

24 juli 2021

Nadat er op vrijdagavond en een groot deel van de nacht al door onze collega’s van de RHGD, Sirius en RHNu werd gezocht naar een sinds die middag vermiste persoon werd in samenspraak met de politie besloten om op zaterdag de zoekactie te vervolgen. Vanwege de afwezigheid van concrete aanwijzingen en een groot resterend natuurgebied dat afgezocht moest worden werd er opgeschaald binnen de SRO groepen.
Onze groep heeft samen gezocht met RHGD, OgerSARDogs (met boot) en RHNu. De RWO kon in deze vakantieperiode met 4 honden en 6 personen aan deze inzet deelnemen.
Halverwege de middag kwam het bericht dat de vermiste persoon in goede gezondheid op de fiets was aangetroffen op een locatie ruim 25 kilometer verderop.
Wij danken de Politie Assen, de andere deelnemende organisaties en onze SRO-collega’s voor de goede samenwerking bij deze zoekactie.

 

Spoedinzet Assen

27 juni 2021

Op zaterdag 26 juni heeft RWO reddingshonden samen met onze collega’s van RHGD en Oger SARDogs gezocht naar een sinds 25 juni vermiste vrouw in Assen. Dit op aanvraag van de familie en in samenspraak met politie Assen. Dankzij de korte lijnen binnen de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties (SRO) konden we snel vele geleiders en honden inzetten.
Helaas werd mevrouw tijdens onze zoekactie niet gevonden.

Afgesproken werd dat, mochten er nieuwe aanwijzingen komen, wij dan klaar staan wij om het zoeken te hervatten.

Zondag 27 juni kwam echter het trieste bericht dat mevrouw, helaas overleden, is teruggevonden, in een gedeelte dat niet door honden van de 3 reddingshondengroepen doorzocht was.

Wij danken Politie Noord-Drenthe voor het vertrouwen en de samenwerking, en wensen de familie en naasten veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

De RWO nam aan de zoekactie deel met 7 personen en 4 zoekhonden.

2020

 

Zoekactie in Friesland met de SRO

20 oktober 2020

Afgelopen zaterdag heeft de SRO (Samenwerkende Reddingshonden Organisaties) in Friesland naar  een vermiste persoon gezocht. De zoekactie werd gecoördineerd door Oger SAR-dogs in samenspraak  met de politie.  

Deze zoekactie heeft plaatsgevonden met medeweten en toestemming van Veiligheids Regio  Friesland. Omdat de groep te groot was om binnen de geldende regels van Corona te opereren  betekende dit dat er geen briefing kon worden gehouden zoals gewend, maar er per groep één of twee inzetleiders gebriefd werden en die communiceerden het weer binnen hun eigen team van  hondengeleiders en begeleiders. Dit alles om Corona-proof de zoekactie te kunnen houden. De  geleiders met honden en buddies vormden groepen van max. 4 personen en gingen zo het veld in.  

Aan de zoekactie hebben 5 reddingshonden organisaties (Oger SAR-dogs, RHGD, RHTNH, RHN en  RWO) van de SRO (Samenwerkende Reddingshonden Organisaties) meegedaan met 39 personen en  32 honden. 
Onze werkgroep heeft met 4 honden en 7 mensen deelgenomen aan de zoekactie en in totaal bijna 70 hectare zeer dichtbebost gebied kunnen afzoeken.

De zoekactie heeft de hele dag geduurd en tot onze spijt niet het beoogde resultaat gehad. Alle door  ons bezochte gebieden zijn in kaart gebracht en de gegevens zijn bij de politie bekend.  

Wij wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe met dit gemis.

 

Zoekactie Heverlee(B)

16 augustus 2020

Al enkele weken zijn er meerdere zoektochten geweest naar een sinds maandag 27 juli verdwenen man maar helaas zonder resultaat. Er werd besloten om nog één keer te gaan zoeken met steun van enkele Nederlandse reddingshondengroepen die zijn aangesloten bij de SRO ( Samenwerkende Reddingshonden Organisaties). In totaal kon er zaterdag gezocht worden met een 30-tal honden van Belgische en Nederlandse vrijwillige organisaties. Gelukkig werd na enkele uren zoekwerk de vermiste man in één van de zoekgebieden teruggevonden.
Wij zijn opgelucht dat er een einde is gekomen aan deze verschrikkelijke weken van onzekerheid voor familie en vrienden.
Dank gaat uit naar Politie Leuven, Cel Vermiste Personen en Alain Remue voor deze samenwerking.
Onze groep heeft op verzoek van het Vlaamse Redddingshonden Team met 8 personen en 4 inzetbare honden aan deze zoekactie deelgenomen.
Wij wensen de nabestaanden en vrienden veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

 

Zoekactie Kampen

9 januari 2020

Maandag 6 januari zijn wij via SAR Nederland door politie en familie gevraagd om te helpen zoeken naar een 43-jarige vermiste vrouw uit Kampen.

Wij hebben samen met hondenteams van de SRO (Samenwerkende Reddingshonden Organisaties) mee geholpen, gezamenlijk met vlaktezoekhonden en mantrailhonden. Met een groot team hebben we verschillende gebieden afgezocht. Ondanks de enorme inzet van iedereen, is ze helaas nog niet gevonden.

We willen de politie/waterpolitie en SAR Nederland bedanken voor hun geweldige inzet en de fijne samenwerking.

RWO heeft voor deze zoekactie 3 zoekhonden met geleiders en 1 ondersteuner ingezet.

Update: Op 13 januari is het lichaam van de vermiste vrouw in het Ketelmeer ter hoogte van het IJsseloog geborgen.

Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte met dit verlies.

2018

 

Zoekactie Lommel – België

9 december 2018

Vandaag een grootschalige zoekactie van de SRO ( Samenwerkende Reddingshonden Organisatie) in Lommel / België.
De Vlaamse Reddingshonden (VRH) kreeg het verzoek om te zoeken naar een vermiste man van 67 jaar die op donderdag 6 december omstreeks 09.00 uur zijn woning verliet in Lommel.
Sindsdien ontbrak elk spoor van hem.
Het betrof een groot gebied en daarom is de zoekactie opgeschaald naar de aangesloten groepen van de SRO.
Het zoekgebied bestond uit bos en water, er zijn dan ook twee boten ingezet.
De SRO heeft met 27 honden en 42 personen aan de zoekactie deelgenomen.  De RWO heeft 2 inzetbare teams en 2 ondersteuners kunnen afvaardigen.

Update:  op 11 december ontvingen wij het bericht dat de vermiste persoon buiten het doorzochte gebied is gevonden.

 

 

Zoekactie Norg

14 oktober 2018

Op verzoek van de RHGD werd er op 14 oktober gezocht in de bossen bij Norg.
Het betrof een dementerende dame die op haar fiets was vertrokken vanuit Assen.
In samenspraak met de politie is er een groot bosgebied afgezocht door de noordelijke SRO-groepen.

De RWO heeft deze dag samen gezocht met  de RHGD, Oger zoekhonden en RHNu.
Aan het eind van de middag kwam het bericht dat de dame in goede gezondheid, maar erg vermoeid een paar kilometer ten noordoosten van het zoekgebied was aangetroffen.

 

Zoekactie Sint-Niklaas (België)

26 augustus 2018

Op verzoek van de VRH is door de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties grootschalig gezocht naar een sinds 18 augustus vermiste man van 36 jaar.  Hij was uit de ouderlijke woning in Sint-Niklaas te voet en zonder gsm vertrokken. Sindsdien ontbrak elk spoor.  De zoekactie was in overleg en in samenwerking met de Cel Vermiste Personen van de Belgische Politie.

De Vlaamse reddingshonden kreeg het verzoek om te zoeken naar de vermiste man en omdat het een groot gebied betrof hebben zij de zoekactie opgeschaald naar de organisaties van de SRO.
De SRO heeft een groot aantal mensen en honden op de been gebracht. Het zoekgebied bestond uit weilanden, bosschages en akkervelden. Naast de honden waren er ook veel vrienden en familie aan het zoeken. Ook twee agenten van de lokale recherche en de Cel Vermiste Personen waren aanwezig.
Aan het eind van de ochtend kwam het bericht dat het lichaam van de vermiste man was aangetroffen.

De SRO heeft met 35 honden en 45 personen aan de zoekactie deelgenomen.  De RWO heeft 3 honden en 6 mensen bij de zoekactie ingezet.

Namens de SRO wensen wij de familie, vrienden en nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van hun verlies.

Laden...