Zoekactie in Friesland met de SRO

20 oktober 2020

Afgelopen zaterdag heeft de SRO (Samenwerkende Reddingshonden Organisaties) in Friesland naar  een vermiste persoon gezocht. De zoekactie werd gecoördineerd door Oger SAR-dogs in samenspraak  met de politie.  

Deze zoekactie heeft plaatsgevonden met medeweten en toestemming van Veiligheids Regio  Friesland. Omdat de groep te groot was om binnen de geldende regels van Corona te opereren  betekende dit dat er geen briefing kon worden gehouden zoals gewend, maar er per groep één of twee inzetleiders gebriefd werden en die communiceerden het weer binnen hun eigen team van  hondengeleiders en begeleiders. Dit alles om Corona-proof de zoekactie te kunnen houden. De  geleiders met honden en buddies vormden groepen van max. 4 personen en gingen zo het veld in.  

Aan de zoekactie hebben 5 reddingshonden organisaties (Oger SAR-dogs, RHGD, RHTNH, RHN en  RWO) van de SRO (Samenwerkende Reddingshonden Organisaties) meegedaan met 39 personen en  32 honden. 
Onze werkgroep heeft met 4 honden en 7 mensen deelgenomen aan de zoekactie en in totaal bijna 70 hectare zeer dichtbebost gebied kunnen afzoeken.

De zoekactie heeft de hele dag geduurd en tot onze spijt niet het beoogde resultaat gehad. Alle door  ons bezochte gebieden zijn in kaart gebracht en de gegevens zijn bij de politie bekend.  

Wij wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe met dit gemis.