Zoekactie Heverlee(B)

16 augustus 2020

Al enkele weken zijn er meerdere zoektochten geweest naar een sinds maandag 27 juli verdwenen man maar helaas zonder resultaat. Er werd besloten om nog één keer te gaan zoeken met steun van enkele Nederlandse reddingshondengroepen die zijn aangesloten bij de SRO ( Samenwerkende Reddingshonden Organisaties). In totaal kon er zaterdag gezocht worden met een 30-tal honden van Belgische en Nederlandse vrijwillige organisaties. Gelukkig werd na enkele uren zoekwerk de vermiste man in één van de zoekgebieden teruggevonden.
Wij zijn opgelucht dat er een einde is gekomen aan deze verschrikkelijke weken van onzekerheid voor familie en vrienden.
Dank gaat uit naar Politie Leuven, Cel Vermiste Personen en Alain Remue voor deze samenwerking.
Onze groep heeft op verzoek van het Vlaamse Redddingshonden Team met 8 personen en 4 inzetbare honden aan deze zoekactie deelgenomen.
Wij wensen de nabestaanden en vrienden veel sterkte met het verwerken van dit verlies.