Amstelveen, deel 2

4 september 2011

In navolging van de eerdere zoekacties naar de vermiste vrouw op 17 en 21 augustus met reddingshonden is er op 4 september een zoekactie geweest om het totaal te doorzoeken gebied af te maken. Ondanks de grote inzet van 21 augustus kon toen nog niet alles afgemaakt worden aangezien het een uitgestrekt gebied was en welke veel tijd vergde.
Met 16 reddingshonden en 21 vrijwilligers heeft de RHWW op 4 september die delen verder doorzocht. Er werd met meerdere teams gewerkt op het water en op de vlakte. Ook nu was de boswachterij weer aanwezig.
Rond 14:30 uur kwam het bericht dat een team het lichaam van de vermiste vrouw had aangetroffen.
Alle reddingshondenteams die gedurende deze drie inzetten hebben deelgenomen aan de zoekactie naar de vermiste mevrouw werden bedankt.
Ook ging de dank uit naar de politie, KLPD (lbvp), Boswachterij en St. Brentano  voor hun medewerking en verzorging. 
Er is nu een eind gekomen aan grote onzekerheid, verwerking van het verlies kan nu gaan plaatsvinden.