Zoekactie SRO in Turkije

18 februari 2023

Op vrijdag 10 februari werd binnen de SRO (Samenwerkende Reddingshonden Organisaties) geïnventariseerd naar de beschikbaarheid van inzetbare teams om in Turkije naar overlevenden te gaan zoeken.  Na een paar dagen van intensieve samenwerking, onvermoeibare energie van verschillende mensen en onvoorwaardelijke hulp uit onverwachte hoek konden een dag later 30 personen en 18 honden naar het rampgebied vertrekken. Via Instanbul en Ardana kwam de SRO groep aan op de plaats van bestemming waar een basiskamp werd opgezet.
Tijdens de zoekdagen werd er gewerkt in zes groepen in shifts van drie. Drie teams zoeken en drie teams rust.  De teams hebben dag en nacht doorgezocht en dat een week lang.
In totaal heeft het inzetteam van de SRO, met hulp van bergingsteams 10 slachtoffers van de verwoestende aardbeving levend onder het puin vandaan kunnen krijgen.
Op zaterdag 18 februari keerden alle vrijwilligers en hun honden veilig terug op Schiphol.

De SRO had voor deze actie teams uitgezonden van de Nederlandse groepen: RHWW, Oger SARdogs, RHT-NT, RHGD, INSED en uit België de VRH.

Samen staan we sterk of te wel Tekyürek !

Noot: Onze werkgroep heeft op dit moment geen gecertificeerde puinzoekhonden.  Dit heeft te maken met het gebrek aan goede puinlocaties in de afgelopen jaren en het feit dat het slopen circulair gebeurt vanwege het hergebruik van diverse materialen.