Aardbeving in Turkije en Syrië

6 februari 2023

Veel doden en gewonden door de aardbeving in Turkije en Syrië. Nog veel mensen liggen bedolven onder het puin. Alle hulp is nodig! Veel landen sturen reddingsteams en Nederland stuurt het reddingsteam USAR.NL

Binnen Nederland zijn veel reddingshondenorganisaties actief die ook daadwerkelijk zoeken naar vermiste personen. Dit gaat om zoekacties in bossen, stedelijk gebied en op het water, maar ook in puin.

Een inzet als dit vraagt meer dan alleen hondencombinaties. Er kan niet zomaar worden afgereisd naar een rampgebied. Hulpverlening bij een ramp van zo’n omvang kan alleen maar op verzoek van de lokale autoriteiten en met de juiste ondersteuning onderweg en ter plaatse.
Afreizen op eigen initiatief zou betekenen dat wij alleen maar voor overlast zorgen wat men daar nu niet kan gebruiken.
Mochten er naast de reddingsteams die verschillende landen gestuurd hebben nog meer reddingshonden nodig zijn, dan zullen wij alles in het werk stellen om aan het steunverzoek van de getroffen landen te voldoen.

Wij wensen alle mensen in de getroffen gebieden veel sterkte in deze verschrikkelijke situatie en hopen dat de reddingsteams goed werk kunnen doen.

Reddingshonden Werkgroep Overijssel (lid van de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties)