Twee honden weer een fase verder

21 februari 2021

Vandaag werd er door de groep weer getraind, uiteraard volgens de RIVM normen en tevens met goedkeuring van de afdeling openbare orde en veiligheid van de desbetreffende gemeente.
Na een toets voor Irene en haar Clever kon een A-certificaat worden uitgereikt.
Tevens werd Peter verrast met de uitgifte van een certificeringsboekje, zodat hij met zijn Noah weer een stap dichter bij inzetbaarheid komt.
Laten wij hopen dat het mogelijk wordt om de komende maanden weer vrijer te mogen trainen op meerdere locaties.