Een prachtig bedrag

10 mei 2021

Hartelijk dank aan Jumbo Kamphuis te Dalfsen waar onze werkgroep de afgelopen weken het goede doel mocht zijn bij de emballage.
Bovenal natuurlijk onze dank aan de klanten die hun lege-flessen-bonnen doneerden!
Aangezien onze stichting niet gesubsidieerd wordt, zijn deze gulle giften essentieel voor bijvoorbeeld vervanging van het nodige materiaal! NOGMAALS ENORM BEDANKT!