Grootschalige inzetoefening SRO-groepen

12 oktober 2019

Vandaag heeft er een grote inzetoefening plaatsgevonden van de Samenwerkende Reddingshondenorganisaties (SRO). In en om het oefendorp was 695 ha beschikbaar voor de vlaktezoekers en 225 ha voor de mantrailteams. 140 mensen en 66 honden hebben er gezamenlijk een zeer geslaagde dag van gemaakt. Met dank aan de oefenslachtoffers en de EHBO’ers en we zijn zeer erkentelijk voor het ter beschikking stellen van de locatie.

Door jarenlange ervaring verliep de communicatie tussen de diverse groepen en de verdeling van de gebieden goed. De RWO kreeg een stuk bos en een groot grasperceel met bosschages en bulten als zoekgebied toegewezen. En na gedegen zoekwerk van onze zoekhondenteams vonden we het oefenslachtoffer dat in een van onze zoekgebieden lag. RWO nam deel met 13 enthousiaste vrijwilligers en 5 dito honden. Wij danken ook de organisatie van deze grote, leerzame en zeer geslaagde inzetoefening.