Presentatie

18 oktober 2016

Voor de dames van de vrouwenvereniging Menorah PKN Kerken in Coevorden verzorgden onze PR-dames een presentatie over ons werk.