Weekend Itterbeck met successen

11 oktober 2015

Tijdens dit trainingsweekend werd er voor Esther met Faro een inzetoefening uitgezet. Er moest een groot glooiend bosgebied doorzocht worden en Faro vond de 3 “vermisten”. Vooraf was niet het aantal vermisten verteld, maar het team had het gebied systematisch doorzocht en Esther vertrouwde op haar Faro om aan het einde van hun zoekactie “het zoekgebied vrij te geven”.  Dit samen met een groot aantal trainingen met stabiel goed werk leverde Esther met Faro haar B-certificaat / inzet vlakte op.
Zo heeft de RWO 8 zoekteams voor het vlaktewerk.

Ook Chantal en Indy hebben het afgelopen jaar stabiel werk laten zien en zij mogen aan de B-certificering beginnen.  In het certificeringsboekje worden de komende maanden hun prestaties bijgehouden.

En ook kleine boefjes worden groot. Bodhi met zijn geleider Karin slaagden tijdens dit weekend voor hun diploma A vlakte. Bodhi kan zelfstandig één vermiste vinden en aan zijn geleider duidelijk maken dat hij iemand gevonden heeft.