Roeschka met VUT

1 november 2015

Nadat Johanna eind september het besluit heeft genomen om Roeschka vanwege gezondheidsproblemen ten gevolge van ouderdomsklachten niet meer op puin te laten werken, heeft zij haar hond nu ook teruggetrokken uit de inzet voor vlaktewerk.
Roeschka blijft nog wel zo lang mogelijk recreatief deelnemen aan de trainingen.