Internationale inzetoefening

25 oktober 2014

Op zaterdag 25 oktober was de R.W.O. met 5 deelnemers en 6 inzetbare honden aanwezig op een door INSED georganiseerde inzetoefening.  Ook teams van de Rettunghundenstaffel Bad Bentheim en  Rettungshundenstaffel Ems/Lade waren aanwezig.

De deelnemers van INSED hadden een zeer gevarieerde oefening uitgezet op een drietal locaties, dit met ondersteuning van het Reddingsteam IVM ( instituut voor veiligheid en milieu), Venema Communicatie en gespecialiseerde begrafenisonderneming in het vervoeren van slachtoffers vanaf een plaats delict of ongevalslocatie.

Om 7.30 uur waren alle teams aanwezig en kon om 8.00 uur met de briefing worden begonnen.  Onder begeleiding van een INSED-deelnemer werden de drie groepen naar de locaties begeleid.

De R.W.O. startte eerst bij de brandweerkazerne met abseilen en transport van een gevonden slachtoffer. Vervolgens volgde een zoekactie op een voor onze honden vreemd terrein.  Er moest gezocht worden op een autokerkhof, waar intussen ook nog mensen aan het werk waren.  De RWO-honden hebben alle verborgen slachtoffers binnen de vastgestelde tijd gelokaliseerd.

Hierna volgende een heerlijke gezamenlijke lunch in het Noorderpoort College, waarna de groep vertrok naar Gansewinkel.  Ook hier waren voor onze honden enkele personen verstopt, maar ook deze personen werden door onze honden gelokaliseerd.   Een intensieve dag, maar bijzonder leerzaam voor alle honden en deelnemers. Een evenement dat zeker voor herhaling vatbaar is!