Weekendje bij de buren

25 augustus 2013

In Itterbeck tijdense het  10 jarig bestaan Rettungshunden Staffel Grafschaft Bad Bentheim.

Op 24 en 25 augustus waren de deelnemers uitgenodigd voor een workshop dag en een inzetdag in Itterbeck. Na het officiële deel waarbij het belang van de reddingshonden nadrukkelijk werd geprezen werd gestart met een aantal workshops.
Zoektactiek:
Hierbij werd aandacht besteed aan de aanleerfase van het zoeken en zijn er een aantal kleine oefeningen met verschillende honden gedaan.
Waterwerk:
Alvorens aan het werk te gaan werd de theoretische kant van verdrinking besproken en later werden de grondbeginselen voor het aanleren van waterzoeken in de praktijk gebracht.
EHBO:
In deze workshop werd aandacht besteed aan reanimatie, het behandelen van verschillende brandwonden en het aanleggen van een drukverband.

Deze workshops werden door iedereen positief en als leerzaam ervaren.
Na deze enerverende dag konden de deelnemers aansluiten voor een lekkere barbecue.
Onder het genot van heerlijk eten en een koud drankje werd met elkaar van gedachten gewisseld en al het geleerde met elkaar gedeeld.

Op zondag stond er een grootschalige inzet op het programma.
Er was op het terrein een jeugdkamp overvallen door een windhoos. Hierdoor waren alle tenten vernietigd en waren twintig jongeren vermist. Tevens was er door de storm een  aantal gasflessen omgevallen en het kampvuur terecht gekomen en hierdoor ontploft.
De drie deelnemende groepen ( RSGBB, RHGD en RWO) kregen elk een zoekgebied aangewezen.
Vanwege de warmte werd met een groep van drie honden op linie gestart, om zo de andere drie honden als back-up te kunnen gebruiken. Tijdens deze inzet werden zes personen gevonden, behandeld middels EHBO en vervoerd per ambulance. Na een korte pauze met lunch werd de zoekactie hervat, maar om 14.00 uur kwam de melding binnen dat de zoekactie ten einde was.
Na afloop vond er nog een evaluatie plaats, waaruit bleek dat de honden alle personen uit het zoekgebied hadden gehaald.
Dit is zeker een bevestiging dat de RWO kan vertrouwen op goede inzetbare reddingshondencombinaties.
Ter afsluiting was er nog een heerlijke maaltijd.
Onze dank gaat uit naar de organisatie van de RSGBB en ook naar onze collega’s van de RHGD.