Weer een stapje richting inzetbaarheid

15 juli 2012

Na afloop van een trainingsdag werd na een goed afgewerkte oefening aan José Gonkel met Fox het A-certificaat toegekend. Dit team gaat hard aan het werk voor het inzetcertificaat.