Alarmnummer: 06 - 53 43 98 75

Bij bepaalde rampen is de hulp van goed getrainde honden onontbeerlijk voor het vinden van slachtoffers. Zoals bijvoorbeeld bij mensen die, na een aardbeving of een explosie, onder het puin bedolven liggen. Ook vermiste personen, zoals mensen met suicidale neigingen, dementie of andere problemen, maar ook kinderen die verdwaald zijn, kunnen door reddingshonden worden opgespoord.

De Reddingshonden Werkgroep Overijssel is een stichting die zich bezighoudt met de opleiding en het inzetten van gekwalificeerde reddingshondenteams. Op dit moment beschikt de R.W.O. over 7 inzetbare teams voor het vlaktewerk en 4 inzetbare teams voor het puinwerk.

Gezien de trainingsmethodiek die nauw aansluit bij de natuur van de hond is dit doel zeker haalbaar.
Dat betekent echter wel dat er veel werk verzet moet worden. Stelt u zich eens voor:
Onze vrijwilligers besteden alleen al aan de trainingen 8 werkweken per jaar! Deze investering in tijd hebben we natuurlijk graag over voor onze honden en, belangrijker nog voor het vinden van slachtoffers.
Voor de opleiding en de training van honden en hun geleiders tot inzetbare reddingshondenteams hebben wij vele materiële wensen, zoals de aanschaf van portofoons, GPS, universele en beschermende kleding, abseiltuig voor honden en geleiders,. etc.
De stichting krijgt daarvoor geen geld van de overheid en daarom hebben wij uw financiële steun hard nodig. Voor de aanschaf van dit materiaal is de RWO afhankelijk van giften van zowel particulieren als bedrijven.
Overheidsinstellingen, andere organisaties en particulieren kunnen bij calamiteiten *kostenloos* een beroep doen op de stichting.

De opleiding is zeer gevarieerd voor zowel hond als geleider. Aan de basis van onze trainingsmethodiek staat de verstandhouding tussen de geleider en de hond. De hond moet een ‘honds’ respect voor de geleider hebben en voor de geleider willen werken, zoals een roedeldier voor zijn roedelleider wil werken. De geleider moet voldoende “honds” kunnen en willen denken om van zijn hond dat respect op de juiste wijze te eisen. Onze methodiek maakt geen gebruik van de menselijke ‘machtsmiddelen’ van het appèl.
De opleiding begint zo jong mogelijk, het liefst dus met puppies, die spelenderwijs het zoeken en apporteren wordt bijgebracht. Gaandeweg kunnen de jonge honden wat meer belast worden en zullen ze in het bos naar hun slachtoffers leren zoeken. Met puinzoeken zullen wij zolang de hond nog in de groei is voorzichtig beginnen, dit om de risico’s van het fysiek zwaardere puinlopen en van een speelse pup op het relatief gevaarlijke puin zo laag mogelijk te houden.
Bij onze oefeningen gaan we uit van de praktijksituatie, waar vaak onder grote druk en slechte omstandigheden gewerkt moet worden.
De hond zal dit werk met plezier moeten doen anders zal hij het onder zware omstandigheden zeker laten afweten.
Dwang zal dan ook nooit tot het gewenste resultaat leiden.

Hebben wij met deze informatie uw interesse gewekt en bent u bereid veel van uw vrije tijd te spenderen aan het opleiden en trainen van een reddingshond? Neem dan contact met ons op.

- Helaas hebben wij, vanwege de huidige groepsgrootte,  op dit moment geen mogelijkheid voor instroom van nieuwe kandidaten.

 

Help ons helpen IBAN: NL80 INGB 0004 4537 90